Transparantie

Transparantie, in een zakelijke of bestuurlijke context, is eerlijkheid en openheid.

Transparantie en verantwoordingsplicht worden over het algemeen beschouwd als de twee belangrijkste pijlers van goed ondernemingsbestuur.

De implicatie van transparantie is dat alle handelingen van een organisatie scrupuleus genoeg moeten zijn om publieke controle te kunnen verdragen. De aard van sociale media en andere communicatiemiddelen brengt steeds meer met zich mee dat zelfs handelingen die als geheim waren bedoeld, onder de aandacht van het publiek kunnen worden gebracht, ondanks de inspanningen van een organisatie om ze verborgen te houden. Het grote aantal datalekken in de afgelopen jaren heeft bij het publiek bezorgdheid gewekt over de vraag hoeveel gegevens er van hen worden verzameld en of deze met derden worden gedeeld. Die bezorgdheid richt zich ook steeds meer op de overheid sinds klokkenluider Edward Snowden in 2013 geheime NSA-documenten (National Security Agency) lekte waaruit bleek dat het agentschap enorme hoeveelheden gegevens van Amerikaanse burgers verzamelde.

In het algemeen is transparantie de kwaliteit van gemakkelijk doorzichtig zijn.  De betekenis van transparant is een beetje anders in een computerwetenschappelijke context, en komt dichter bij de betekenis onzichtbaar of ondetecteerbaar. Een secundaire betekenis verwijst naar volledige voorspelbaarheid, zoals, bijvoorbeeld, in een transparant computersysteem of programma, de output volledig voorspelbaar is op basis van kennis van de input.