Transparant

In computers betekent transparant iets anders dan zijn algemene betekenis van de kwaliteit hebben van gemakkelijk zichtbaar zijn , en komt dichter bij de betekenis van onzichtbaar of ondetecteerbaar . Computerprogramma's en -procedures die transparant worden genoemd, zijn meestal programma's en procedures waarvan de gebruiker zich niet bewust is - of zou kunnen zijn -. Transparantie wordt vooral wenselijk geacht in situaties waarin gebruikers die niet bijzonder technisch onderlegd zijn, in verwarring zouden kunnen raken door het zien van of de directe interactie met programmeringscomponenten. Het domeinnaamsysteem  (DNS), bijvoorbeeld, werkt op een transparante manier, door geautoriseerde domeinnamen om te zetten in Internet Protocol (IP)-adressen, en dit alles zonder dat de gebruiker er weet van heeft. Transparant wordt ook gebruikt om te verwijzen naar een verandering of upgrade van hardware of software die niet merkbaar is bij later gebruik van het systeem.

Een secundaire betekenis van transparant verwijst naar volledige voorspelbaarheid, zoals, bijvoorbeeld, in een transparant computersysteem of programma, de output volledig voorspelbaar is op basis van kennis van de input.