Transaction monitoring (business transaction management)

Transaction monitoring, ook wel business transaction management genoemd, is het toezicht houden op bedrijfskritische applicaties en diensten door de individuele transacties te controleren die over de applicatie-infrastructuur stromen. 

Transaction monitoring tools meten de responstijdprestaties van elke component, evenals de koppelingen tussen elk van de componenten. Deze informatie geeft het operationele team de precieze gegevens die zij nodig hebben om te zien waar een prestatievertraging optreedt. Het team krijgt ook een beeld van de stroom en de prestaties van afzonderlijke transacties op hun weg door het datacenter.Ontwikkelings- en testorganisaties kunnen transactiemonitoring ook gebruiken tijdens de preproductiefase om potentiële knelpunten te identificeren.

Door elke transactie hop-voor-hop door het datacenter en de cloud te volgen, kan een IT-operationsteam direct zien waar zich prestatievertragingen voordoen. Er zijn verschillende manieren om transacties te monitoren. Sommige systemen proberen transacties te volgen door een unieke identificatiecode toe te voegen aan elke afzonderlijke systeemaanvraag - dit wordt tag and follow genoemd. Andere gebruiken de unieke informatie in elk systeemverzoek om de transactie samen te stellen. 

De meeste operationele tools beheren de infrastructuur door resources zoals CPU of schijfruimte te monitoren. Beschikbaarheid van de infrastructuur is belangrijk, maar het gaat voorbij aan het grotere punt - namelijk dat de infrastructuur er is om zakelijke diensten te leveren. Als er een goed transactiemonitoringsysteem is, kan een IT-afdeling proactiever worden over hoe specifieke systemen de dienstverlening uitvoeren. Dit is vooral belangrijk nu de cloud in veel organisaties een geaccepteerd onderdeel van de IT-infrastructuur is geworden.Transactiemonitoring biedt het operationele team de mogelijkheid om specifieke bedrijfssystemen in kaart te brengen - bijvoorbeeld alle componenten waaruit een website, een online bankiersysteem, een applicatie voor voorraadbeheer of een http-gebaseerde gedistribueerde applicatie bestaat.

Zie ook: applicatieprestatiemonitoring, cloudapplicatieprestatiemonitoring, prestatietests, databaseactiviteitmonitoring