TL;dr (TL;DR)

TL;DR is een afkorting voor "te lang; niet gelezen" die wordt gebruikt om aan te geven dat de persoon die over een artikel of ander soort inhoud post, de tekst ofwel niet in zijn geheel heeft gelezen of helemaal niet heeft gelezen.

TL;DR komt vaak voor op social media sites, waar het meestal een link vergezelt, en misschien een opmerking, gebaseerd op de titel van het artikel of iets dat de poster erover heeft gehoord. De afgekorte term wordt ook gebruikt als commentaar op breedsprakige postings op blogs en discussieforums. 

TD;LR wordt ook gezien in kleine letters als tl;dr. De correct toegepaste puntkomma in TD;LR maakt het ongebruikelijk, omdat de meeste afkortingen geen interpunctie bevatten. Als volledige zin zou TL;DR kunnen zijn:Het was te lang; ik heb het niet gelezen. mensen zetten ook een punt wanneer ze de afkorting gebruiken; anderen laten interpunctie helemaal weg en typen het als TDLR. 

TD;LR is meer precies bekend als een initialisme, de term voor een afkorting die bestaat uit de eerste letter van elk woord in een zin. Initialismen zijn te onderscheiden van acroniemen, die strikt genomen afkortingen zijn (inclusief initialismen) die als woorden kunnen worden uitgesproken.