Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee is de schepper van het World Wide Web en directeur van het coördinerend orgaan voor webontwikkeling, het W3C. Berners-Lee crediteert Vint Cerf en Bob Khan (die het Internet protocol (IP) definieerde dat computers in staat stelt om pakketjes informatie uit te wisselen) met de uitvinding van het Internet, maar het was Tim Berners-Lee die het meest gebruikte deel van het Internet creëerde, het deel dat wij het World Wide Web noemen (vaak afgekort tot "WWW" of "het Web" genoemd). Het belangrijkste kenmerk ervan is hypertext, een methode om onmiddellijke verwijzingen te maken. De invoering van Tim Berners-Lee's hypertext-systeem heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop het Internet werd gebruikt.