Tilde

Te tilde (~ , uitgesproken als TILL-duh of TILL-dee en soms een "twiddle" of een "squiggle" genoemd) is een speciaal  teken dat op de meeste toetsenborden voorkomt en gebruikt wordt in een groot aantal IT-gerelateerde toepassingen, waaronder wiskunde, programmeren, bestandssystemen, directories en URL-adressering. 

In sommige besturingssystemen, waaronder Unix, wordt de tilde gebruikt om de homedirectory van de huidige gebruiker weer te geven. Op webserversystemen wordt de tilde volgens afspraak gebruikt als het eerste teken voor de thuismap van een gebruiker in het bestandssysteem. Aangezien gebruikers vaak persoonlijke of zakelijke webpagina's op een server bewaren onder hun persoonlijke home directory, zul je de tilde vaak zien als onderdeel van webadressen. Als wiskundig symbool betekent de tilde "ongeveer" en in de logica betekent het "niet."

De tilde is een van de 128 alfanumerieke en speciale tekens in ASCII, de meest gebruikte standaard voor elektronische tekstuitwisseling. De tilde is toevallig ASCII-teken 126.