Thyristor

Een thyristor is een vierlagig halfgeleiderapparaat, bestaande uit afwisselend P-type en N-type materialen (PNPN). Een thyristor heeft gewoonlijk drie elektroden: een anode, een kathode, en een gate (controle-elektrode).

Het meest voorkomende type thyristor is de siliciumgestuurde gelijkrichter (SCR). Wanneer de kathode negatief geladen is ten opzichte van de anode, loopt er geen stroom totdat er een puls op de gate wordt gezet. Dan begint de SCR te geleiden, en blijft geleiden tot de spanning tussen de kathode en de anode is omgekeerd of tot onder een bepaalde drempelwaarde is gedaald. Met behulp van dit type thyristor kunnen grote hoeveelheden stroom worden geschakeld of geregeld met behulp van een kleine activeringsstroom of -spanning.

Thyristors worden gebruikt in snelheidsregelaars van motoren, lichtdimmers, drukregelsystemen en vloeistofniveauregelaars.