Thermische beeldvorming

Thermische beeldvorming is een methode om de zichtbaarheid van voorwerpen in een donkere omgeving te verbeteren door de infrarode straling van de voorwerpen te detecteren en op basis van die informatie een beeld te creëren. 

Thermische beeldvorming, nabij-infrarode verlichting, beeldvorming bij weinig licht en zijn de drie meest gebruikte nachtzichttechnologieën. In tegenstelling tot de andere twee methoden werkt thermische beeldvorming in omgevingen zonder enig omgevingslicht. Net als bij nabij-infrarood verlichting kan warmtebeeld door donkere voorwerpen als rook, mist en nevel heendringen.

Hier volgt een korte uitleg over hoe warmtebeeld werkt: Alle objecten zenden infrarode energie (warmte) uit als functie van hun temperatuur. De infraroodenergie die een voorwerp uitzendt, wordt zijn warmtesignatuur genoemd. In het algemeen geldt: hoe heter een voorwerp is, hoe meer straling het uitzendt. Een warmtebeeldcamera (ook wel thermische camera genoemd) is in wezen een warmtesensor die in staat is minieme temperatuurverschillen te detecteren. Het toestel verzamelt de infrarode straling van voorwerpen in de scène en creëert een elektronisch beeld op basis van informatie over de temperatuurverschillen. Omdat objecten zelden precies dezelfde temperatuur hebben als andere objecten in hun omgeving, kan een thermische camera ze detecteren en zullen ze op een thermisch beeld als verschillend verschijnen.

Thermische beelden zijn normaal gesproken grijswaarden: zwarte voorwerpen zijn koud, witte voorwerpen zijn warm en de diepte van het grijs geeft de variaties tussen de twee aan. Sommige thermische camera's voegen echter kleur toe aan de beelden om gebruikers te helpen objecten met verschillende temperaturen te identificeren.

 

Source: Electrophysics Night Vision, a Group Sofradir Company