The Green Grid

The Green Grid is een non-profit consortium met als missie om "de wereldwijde autoriteit op het gebied van efficiënt gebruik van hulpbronnen in informatietechnologie en datacenters" te worden."

Volgens de website van The Green Grid biedt de organisatie een forum voor IT-directeuren, facilitair managers en leidinggevenden op C-niveau om samen te komen en verschillende opties te bespreken voor het verbeteren van efficiënt hulpbronnengebruik. De bevindingen en aanbevelingen van deze forums worden op regelmatige basis gepubliceerd. De door The Green Grid ontwikkelde en onderschreven meeteenheden omvatten:

  • Electronic Disposal Efficiency (EDE) - het percentage afgedankte elektronica en elektrische apparatuur voor informatietechnologie dat via bekende verantwoordelijke entiteiten wordt afgevoerd.
  • Power Usage Effectiveness (PUE) - de verhouding tussen de totale energie van faciliteiten en de energie van IT-apparatuur.
  • Data Center Infrastructure Efficiency (DCIE) - de verhouding tussen de energie van IT-apparatuur en de totale energie van faciliteiten.
  • Carbon Usage Effectiveness (CUE) - het product van de hoeveelheid uitgestoten kooldioxide per kilowattuur (CEF) en de jaarlijkse PUE van het datacenter.
  • Water Usage Effectiveness (WUE) - de verhouding tussen het jaarlijkse waterverbruik op de locatie in liters en het energieverbruik van de IT-apparatuur in kilowattuur (Kwh).
  • Data Center Productivity (DCP) - de hoeveelheid nuttige informatieverwerking die wordt voltooid in verhouding tot de hoeveelheid van een bepaalde hulpbron die wordt verbruikt bij het produceren van het werk.