Tesla (T)

De tesla (gesymboliseerd T) is de standaardeenheid van magnetische fluxdichtheid. Het komt overeen met één Weber per meter in het kwadraat (1 Wb - m -2 ). Omgerekend naar basiseenheden in het Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ), staat 1 T voor één kilogram per seconde in het kwadraat per ampère (kg - s -2 - A -1 ). De tesla is genoemd naar Nikola Tesla , de Servisch-Amerikaanse wetenschapper die een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van moderne elektrische energiesystemen.

In de praktijk is de tesla een grote eenheid, die vooral in de industriële elektromagnetica wordt gebruikt. Wanneer het gaat om praktische magneten van het soort dat in consumentenproducten wordt aangetroffen, wordt vaak een kleinere eenheid van fluxdichtheid gebruikt, de gauss (gesymboliseerd G). In één tesla zit tienduizend gauss (1 T = 10 4 G).

Zie ook magnetisch veld , gauss , en Internationaal Stelsel van Eenheden .