Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)

Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) is een onafhankelijke regelgevende instantie die is opgericht bij de Telecom Regulatory Authority of India Act 1997 om toezicht te houden op de telecommunicatie-industrie in India. 

TRAI is belast met het waarborgen van de ordelijke groei van de telecomsector en beschermt tegelijkertijd de belangen van zowel telecomdienstverleners als consumenten.  Het stimuleert technologische verbeteringen en doet aanbevelingen voor de wijze waarop aanbieders de efficiëntie en technische compatibiliteit kunnen verbeteren. Daartoe stelt het TRAI normen vast voor de kwaliteit van de dienstverlening (QoS) en houdt het toezicht op de manier waarop dienstverleners hun inkomsten verdelen. TRAI voert ook periodieke onderzoeken uit om ervoor te zorgen dat de aanbieders van telecomdiensten in het belang van de consument handelen en zich aan de universele dienstverplichtingen houden.