Technische errata

Technische errata is de documentatie van onbedoelde fouten in hard- en softwarecomponenten. In de uitgeverij, is een errata een lijst van fouten met hun correcties. Errata's worden meestal ingevoegd in een boek of andere publicatie als een afzonderlijk stuk papier.

In de informatica wordt technische errata vaak bij software-updates gevoegd om een beschrijving te geven van bekende problemen en bugfixes. Errata-documentatie bevat vaak details over zowel de huidige versie als eerdere versies van een product. De bedoeling van het verzamelen van technische errata is om informatie te verschaffen over hoe ontwerp- en productiefouten kunnen leiden tot onbedoelde handelingen. De oorspronkelijke Pentium processoren van Intel hadden bijvoorbeeld technische fouten in een hardware opzoektabel voor delingsbewerkingen. De fouten in de tabel hadden tot gevolg dat bij het gebruik van drijvende-kommaberekeningen voor deling op sommige getallen een onjuiste oplossing werd gegeven.

Naast correcties worden in technische errata soms ook alternatieve maatregelen, zoals workarounds, aanbevolen. Omdat technische errata betrekking kunnen hebben op potentiële beveiligingslekken, worden technische errata soms niet openbaar gemaakt. Instead, only members of the software’s development community are given access to the documentation.