Tech ethicus

Tech ethicus is een bedrijfsrol die inhoudt dat de technologieën van een bedrijf worden onderzocht om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan ethische normen, dat ze bijvoorbeeld geen kwetsbaarheden van gebruikers uitbuiten of inbreuk maken op de rechten van gebruikers. De term verwijst ook naar onafhankelijke deskundigen.

Hoewel er nog geen standaardopleiding voor tech-ethici bestaat, zou een individu om die rol te vervullen niet alleen een basis moeten hebben in ethiek en technologie, maar ook in onder meer psychologie, recht en sociologie. Tech ethicus David Polgar vergelijkt graag de taken van ingenieurs en ethici: Ingenieurs zien een probleem en vinden een oplossing, waarna de ethicus de oplossing ziet en naar problemen zoekt.

Technologie-ethiek is een steeds belangrijker aandachtsgebied, omdat de verfijning en de mogelijkheden van technologieën veel verder zijn gevorderd dan zorgen over veiligheid, privacy en het welzijn van gebruikers. De humane tech-beweging tracht die focus te veranderen om technologie weer op één lijn te brengen met menselijkheid. Naarmate die beweging zich ontwikkelt, zal de vraag naar tech-ethici waarschijnlijk toenemen.