Tabel

In computerprogrammering is een tabel een gegevensstructuur die wordt gebruikt om informatie te ordenen, net zoals op papier. Er zijn veel verschillende soorten computer-gerelateerde tabellen, die op een aantal verschillende manieren werken. Hieronder volgen voorbeelden van de meest voorkomende typen.

I) In gegevensverwerking is een tabel (ook wel een array genoemd) een georganiseerde groepering van velden. Tabellen kunnen betrekkelijk permanente gegevens opslaan, of regelmatig worden bijgewerkt. Een tabel in een schijfvolume wordt bijvoorbeeld bijgewerkt wanneer er sectoren worden geschreven.

2) In een relationele database ordent een tabel (soms een bestand genoemd) de informatie over een bepaald onderwerp in rijen en kolommen. Een database voor een bedrijf bevat bijvoorbeeld een tabel met klantgegevens, waarin rekeningnummers, adressen, telefoonnummers enz. van klanten worden opgeslagen als een reeks kolommen. Elk afzonderlijk gegeven (zoals het rekeningnummer) is een veld in de tabel. Een kolom bestaat uit alle gegevens in een enkel veld, zoals de telefoonnummers van alle klanten. Velden worden op hun beurt georganiseerd als records, die volledige reeksen informatie zijn (zoals de reeks informatie over een bepaalde klant), die elk een rij vormen. Het normalisatieproces bepaalt hoe de gegevens het doeltreffendst in tabellen kunnen worden georganiseerd.

3)Een beslissingstabel (vaak waarheidstabel genoemd), die op de computer kan zijn gebaseerd of eenvoudig op papier kan worden opgesteld, bevat een lijst van beslissingen en de criteria waarop deze zijn gebaseerd. Alle mogelijke situaties voor beslissingen moeten worden opgesomd, en voor elke situatie moet worden aangegeven welke actie moet worden ondernomen. Een rudimentair voorbeeld: For a traffic intersection, the decision to proceed might be expressed as yes or no and the criteria might be the light is red or the light is green.

A decision table can be inserted into a computer program to direct its processing according to decisions made in different situations. Changes to the decision table are reflected in the program.

4)An HTML table is used to organize Web page elements spatially or to create a structure for data that is best displayed in tabular form, such as lists or specifications.

 

Getting started with tables
To explore how the table is used in the enterprise, here are some additional resources:
FAQ: Creating and altering SQL Server tables: Of u nu rijen wilt selecteren, records wilt verplaatsen, activiteit wilt bijhouden of diverse andere tabel-gerelateerde taken in SQL Server wilt uitvoeren, raadpleeg deze FAQ's.