System of record (SOR)

Een system of record (SOR) is een ISRS (information storage and retrieval system) dat de gezaghebbende bron is voor een bepaald gegevenselement in een systeem dat meerdere bronnen van hetzelfde element bevat. Om de integriteit van de gegevens te waarborgen, moet er één - en slechts één - system of record zijn voor een gegeven gegeven.

Wanneer gegevens als gevolg van bewerking of gegevensverwerking op meerdere computers bestaan, ontstaan er vaak subtiele verschillen. Verschillen kunnen het gevolg zijn van bugs, eigenaardigheden bij de conversie van bestandsformaten, meervoudige bewerkingen door mensen, of veranderingen in het tijdsbestek, zoals kalenderupdates. Voor informatie die niet verandert, zoals historische gegevens, biedt SOR een traceerbare bron van de oorspronkelijke gegevens. Voor informatie die aan verandering onderhevig is, zoals het saldo van een bankrekening, biedt de SOR de meest actuele informatie.

Volgens data warehousing-expert Bill Inmon heeft elk system of record de volgende kenmerken: het levert de meest volledige, meest accurate en meest actuele gegevens, het heeft de beste structurele conformiteit met het datamodel, het bevindt zich het dichtst bij het punt van operationele invoer en het kan worden gebruikt om andere systemen te voeden.