Symbool voor logische negatie

Het symbool voor logische negatie wordt in de Booleaanse algebra gebruikt om aan te geven dat de waarheidswaarde van de volgende bewering is omgekeerd. Het symbool lijkt op een streepje met een 'staart' (¬). Het rekenkundig aftreksymbool (-) of de tilde (~) worden ook gebruikt om logische negatie aan te geven.

Het eenvoudigste gebruik van een negatiesymbool is bij een enkele zin. Bijvoorbeeld, als A staat voor de uitspraak "De lucht is blauw", dan staat ¬A voor de uitspraak "De lucht is niet blauw" of "Het is niet waar dat de lucht blauw is."

Het ontkenningssymbool wordt vaak gevonden binnen, of voorafgaand aan, complexe logische uitspraken. In Booleaanse algebra staat het plusteken (+) voor de logische inclusieve OF, en het sterretje (*) voor de logische EN. Regels voor het gebruik van het logische negatie-symbool worden ingewikkelder wanneer het symbool in complexe uitspraken voorkomt. For example, these pairs of statements are not equivalent for all A and for all B:

¬(A + B)
(¬A) + (¬B)

¬(A * B)
(¬A) * (¬B)

However, the following pairs of statements are logically equivalent for all A and for all B:

¬(A + B)
(¬A) * (¬B)

¬(A * B)
(¬A) + (¬B)

Also see Boolean algebra, and the Mathematical Symbols .