Suspicious Activity Report (SAR)

Een Suspicious Activity Report (SAR) is een document dat financiële instellingen moeten indienen bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na een vermoedelijk incident van witwassen of fraude. Deze rapporten zijn vereist op grond van de Amerikaanse Bank Secrecy Act (BSA) van 1970.

Een SAR moet worden ingediend uiterlijk 30 kalenderdagen na de datum van de eerste ontdekking van feiten die een basis kunnen vormen voor de indiening. Financiële instellingen moeten een kopie van de SAR en het origineel of een bewijsstuk van alle ondersteunende documentatie gedurende vijf jaar bewaren. De federale wetgeving schrijft voor dat een financiële instelling en haar directeuren, functionarissen, werknemers en agenten die vermoedelijke of bekende strafbare feiten of verdachte activiteiten melden, geen enkele bij de transactie betrokken persoon ervan in kennis mogen stellen dat de transactie is gemeld.