Superuser

Een superuser is een netwerkaccount met privilegeniveaus die veel hoger liggen dan die van de meeste gebruikersaccounts.

Superuser-accounts kunnen toebehoren aan netwerk- of systeembeheerders, databasebeheerders (DBA's), CIO's of CEO's. In grotere ondernemingen is een superuseraccount vaak toegankelijk voor meerdere gebruikers. 

Superuseraccounts zijn nodig voor platformbeheerfuncties, maar het is noodzakelijk om ze te controleren en te overzien. Omdat deze accounts verhoogde toegangsrechten hebben, kunnen degenen met toegang de interne controles van het doelplatform omzeilen. Als deze controles eenmaal zijn omzeild, kunnen gebruikers vertrouwelijke informatie schenden, transacties wijzigen en auditgegevens vernietigen. 

Om bedrijfsnetwerken te beschermen tegen misbruik of oneigenlijk gebruik van superuser-accounts, moeten beleid en processen voor privileged identity management (PIM) worden vastgesteld.