Supertasker

Een supertasker is iemand die beter presteert wanneer hij meerdere dingen tegelijk doet dan wanneer hij zijn aandacht beperkt tot één enkele taak. De term betekent in wezen iemand die kan multitasken, maar in het bijzonder iemand wiens prestaties worden verbeterd wanneer hij meer dan één taak uitvoert die tegelijkertijd gerichte aandacht vereist. Hoewel supertaskers bestaan, zijn ze uiterst zeldzaam. Volgens een studie komt minder dan 3 procent van de bevolking in aanmerking. 

Multitasking staat in contrast met monotasking of single-tasking, de handeling waarbij men zich op een bepaald werkstuk concentreert zonder zich te laten afleiden door andere taken of afleidingen. Hoewel mensen vaak multitasken, kunnen slechts weinigen goed presteren als zij op een bepaald moment twee of meer taken moeten uitvoeren. Wat zij in feite doen, is meestal snel schakelen tussen taken. Dat doet echter meestal afbreuk aan hun vermogen om goed werk te leveren.

Toen de cognitieve neurowetenschappers David Strayer en Jason Watson een onderzoek deden naar multitasking, ontdekten zij dat een zeer klein aantal deelnemers uitblonk. De deelnemers kregen de opdracht een rijsimulator te bedienen en te telefoneren met een handsfree telefoon, terwijl ze een bepaalde afstand moesten bewaren tot de auto voor hen. Tegelijkertijd kregen ze een lijst met woorden die ze moesten onthouden en sporadisch ook rekenproblemen die ze in hun hoofd moesten oplossen. Zevenennegentig procent van de deelnemers presteerde slecht, zoals verwacht. De onderzoekers ontdekten echter dat 2,5 procent beter presteerde met multitasken dan met monotasken.

Supertaskers hebben een speciale capaciteit voor verdeelde aandacht vanwege hun ongebruikelijke bedrading van de hersenen. De meesten van ons kunnen echter effectief multitasken wanneer de betrokken taken niet hetzelfde type mentale verwerking of aandacht vereisen. Sommige mensen kunnen zich bijvoorbeeld beter concentreren op schrijven terwijl ze naar muziek luisteren of kunnen informatie uit een podcast beter opnemen terwijl ze aan het breien of schetsen zijn.