Sunsetting

Sunsetting, in een zakelijke context, is het opzettelijk uitfaseren of beëindigen van iets. 

De term wordt vaak gebruikt in verwijzing naar merken, partnerschappen, overeenkomsten, bedrijfsbeleid en hardware- en softwareproducten, naast andere mogelijkheden. Iets stopzetten kan deel uitmaken van het oorspronkelijke plan. In een juridische context is een sunsetbepaling bijvoorbeeld een specificatie dat wetgeving niet langer van kracht zal zijn na een bepaalde datum of nadat een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden, tenzij een verlenging is gemandateerd. 

Producten en diensten worden vaak sunsetted wanneer ze niet langer voldoende winstgevend zijn of wanneer een bedrijf besluit zich op iets anders te richten. Softwareleveranciers zetten oudere versies van hun producten meestal sunsetted wanneer een of meer nieuwere versies beschikbaar zijn. In die context betekent sunsetting meestal dat het product niet langer wordt ondersteund. 

Zie ook: kannibalisatie, product lifecycle management