Sub-release

Een sub-release is een licht aangevulde of verbeterde versie van een softwareproduct die wordt aangeboden voor aankoop in plaats van als gratis update van de bestaande versie.

Een ontwikkelaar of verkoper kan om een aantal redenen kiezen voor een sub-release. Soms kan een ontwikkelaar te maken krijgen met een zodanige feature creep dat hij er financieel onder lijdt als de update gratis wordt aangeboden.

In monopoliesituaties kan een bedrijf besluiten dat het door zijn marktpositie haalbaar is om voor het product te laten betalen. Een ontwikkelaar kan simpelweg de kenmerken van de update vergelijken met die van de concurrentie en besluiten dat een sub-release gerechtvaardigd is en dat de markt deze zal ondersteunen.

Sub-releases zijn ooit door veel bedrijven aangeboden. Een bekend voorbeeld is Microsofts Windows 3.1, een bijgewerkte versie van Windows 3.0 die ondersteuning voor TrueType-lettertypen en peer-to-peer-netwerken toevoegde.

Volgens sommige deskundigen hebben sub-releases de weg vrijgemaakt voor betaalde abonnementsmodellen voor updates.