Stille periode

Een stille periode is een tijdsperiode gedurende welke insiders van een bedrijf geen informatie over de prestaties of toekomstige prestaties van een bedrijf openbaar mogen maken voordat die informatie openbaar wordt gemaakt. 

Stille periodes worden verplicht gesteld in samenhang met beursintroducties (IPO's), winstseizoenen en andere gebeurtenissen die van belang zijn voor beleggers. Het doel van de stille periode is ervoor te zorgen dat niemand met voorkennis deze selectief kan bekendmaken om bepaalde beleggers een oneerlijk voordeel te geven. Het kopen en verkopen van effecten op basis van niet-openbare informatie, bekend als handel met voorkennis, is illegaal. 

Stille periodes voor fiscale kwartalen en fiscale jaren beginnen op de dag na het sluiten van het kwartaal of het jaar en eindigen nadat de financiële resultaten openbaar zijn gemaakt. Stille periodes worden ook wel "wachtperiodes" genoemd. De term wordt soms verward met een black-out periode, een periode waarin insiders van een bedrijf wettelijk niet mogen handelen als zij in het bezit zijn van relevante informatie die nog niet openbaar is gemaakt.