Sterk getypeerde programmeertaal

Een sterk getypeerde programmeertaal is een taal waarin elk gegevenstype (zoals geheel getal, karakter, hexadecimaal, verpakt decimaal, enzovoort) vooraf is gedefinieerd als onderdeel van de programmeertaal en alle constanten of variabelen die voor een bepaald programma zijn gedefinieerd moeten worden beschreven met een van de gegevenstypen. Bepaalde bewerkingen kunnen alleen met bepaalde gegevenstypen worden toegestaan. De compiler van de taal dwingt de datatypering en de naleving van het gebruik af. Een voordeel van sterke datatypering is dat het de programmeur een rigoureuze reeks regels oplegt en zo een zekere consistentie van de resultaten garandeert. Een nadeel is dat het de programmeur ervan weerhoudt een gegevenstype uit te vinden dat niet was voorzien door de ontwikkelaars van de programmeertaal en het beperkt hoe "creatief" men kan zijn in het gebruik van een gegevenstype.