STEM (science, technology, engineering, and mathematics)

STEM is een onderwijsprogramma dat is ontwikkeld om leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs voor te bereiden op een universitaire of universitaire studie op het gebied van science, technology, engineering, and mathematics (STEM). Naast vakspecifiek leren beoogt STEM een onderzoekende geest, logisch redeneren en samenwerkingsvaardigheden te bevorderen.

In de Verenigde Staten helpt het programma immigranten met vaardigheden in de STEM-vakken aan een werkvisum. Daarnaast richt STEM zich op vermeende tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs op deze gebieden, met als doel het aanbod van gekwalificeerde hightech-werknemers te vergroten.

Onderwijskundigen splitsen bèta/techniek op in zeven praktijknormen (of vaardigheidssets) voor het onderwijs aan leerlingen in de natuurwetenschappen, technologie, techniek en wiskunde:

  • Learn and apply content
  • Integrate content
  • Interpret and communicate information
  • Engage in inquiry
  • Engage in logical reasoning
  • Collaborate as a team
  • Apply technology appropriately