Stefan-Boltzmann constante

De Stefan-Boltzmann constante, gesymboliseerd door de kleine Griekse letter sigma ( sigma-lc.gif), is een natuurkundige constante die betrekking heeft op straling van een zwart lichaam. Een zwart lichaam, ook wel een ideale straler genoemd, is een voorwerp dat energie uitstraalt of absorbeert met perfecte efficiëntie bij alle elektromagnetische golflengten s. De constante definieert het vermogen per oppervlakte-eenheid dat door een zwart lichaam wordt uitgezonden als functie van zijn thermodynamische temperatuur .

Volgens een natuurkundig principe dat de wet van Stefan wordt genoemd, is het verband tussen het uitgezonden vermogen per oppervlakte-eenheid (in watt s per vierkante meter, aangeduid met M ) en de thermodynamische temperatuur (in kelvin s, aangeduid met T):

M = sigma-lc.gif T 4

That is, the power per unit area is directly proportional to the fourth power of the thermodynamic temperature.

The value of the Stefan-Boltzmann constant is approximately 5.67 x 10 -8 watt per meter squared per kelvin to the fourth (W · m -2 · K -4 ).

Also see Table of Physical Constants .