STEAM (science, technology, engineering, arts and mathematics)

STEAM is een educatieve aanpak die de kunsten integreert in het meer bekende STEM-model, dat science, technology, engineering en mathematics omvat. STEAM programma's kunnen omvatten alle van de visuele of uitvoerende kunsten, zoals dans, design, schilderen, fotografie en schrijven.

De focus is op STEM velden en onderwijs voor hen sinds de late 20e eeuw, toen het aanhoudende tekort aan technologische werknemers begon. Sinds die tijd hebben overheidsinstanties in veel landen over de hele wereld zwaar geïnvesteerd in bèta/technisch onderwijs en de bevordering daarvan. De nadruk op het bevorderen van bèta/technische vaardigheden heeft onvermijdelijk geleid tot minder nadruk op andere vakken in de kunsten en geesteswetenschappen, met als gevolg dat de financiering ervan is afgenomen en leerlingen minder kunstgerelateerde opties hebben.

Herintegratie van kunst en design in het onderwijs verhoogt aantoonbaar het geluk en het welzijn van leerlingen. Vanuit een zakelijk perspectief zijn de belangrijkste voordelen betere probleemoplossende vaardigheden en meer creativiteit en innovatie. De integratie van kunst in het bèta- en technisch onderwijs kan ook bijdragen aan een grotere participatie van vrouwen op gebieden die tot nu toe door mannen werden gedomineerd.

In zijn TED-talk pleit Sir Ken Robinson voor onderwijs dat creativiteit koestert in plaats van verstikt: