Statvolt (statV)

De statvolt (gesymboliseerd statV) is de eenheid van elektromotorische kracht (EMF) of potentiaalverschil in het cgs (centimeter/gram/seconde) elektrostatische systeem. Wanneer tussen twee punten een EMF van 1 statV bestaat, dan is één erg energie nodig om één statcoulomb (1 statC) ladingsdragers tussen die twee punten te verplaatsen.

Een potentiaalverschil van 1 statV drijft een stroom van één statampère (1 statA) door een weerstand van één statohm (stat W ). De wet van Ohm geldt voor de elektrostatische eenheden, net zoals voor de eenheden in het Internationaal Stelsel ( SI ). Dat is:

E = IR

waarbij E de EMF is in statvolt, I de stroom in statampère, en R de weerstand in statohm.

De statvolt is een vrij grote eenheid van EMF, gelijk aan ongeveer 299,79 volt (V). In de meeste praktische toepassingen wordt de voorkeur gegeven aan de volt , de eenheid van potentiaalverschil in SI.

Zie ook spanning , cgs of metriek stelsel van kleine eenheden , en Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ).