Statfarad (statF)

De statfarad (afgekort statF) is de eenheid van capaciteit in het cgs (centimeter/gram/seconde) of kleine-eenheid metrieke stelsel . Hij komt overeen met 1,1126 x 10 -12 farads. De farad (F) is de standaardeenheid van capaciteit in het Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ).

Een capaciteit zo groot als 1 F is in de echte wereld vrijwel onbekend, maar een capaciteit van 1-statF komt vaak voor. In feite, twee draden slechts een paar centimeter lang, geplaatst in de nabijheid van en parallel aan elkaar, vertonen een wederzijdse capaciteit in de orde van grootte van 1 statF.

In praktische toepassingen, worden de microfarad (µF) en de picofarad (pF) het vaakst gebruikt om capaciteit te kwantificeren; de statfarad komt zelden voor in de literatuur. Ter vergelijking, 1 µF = 10 -6 F en 1 pF = 10 -12 F. Dus, 1 statF = 1,1126 x 10 -6 µF = 1,1126 pF.

Zie ook capaciteit , farad , cgs of kleine eenheden metrisch systeem , en Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ).