Statcoulomb (statC)

De statcoulomb (afgekort statC) is de eenheid van elektrische ladingshoeveelheid in het cgs (centimeter/gram/seconde) systeem. Hij is ongeveer gelijk aan de lading in 2,082 x 10 9 elektron s. Wanneer twee voorwerpen, die elk een elektrische lading van 1 statC dragen, zo worden geplaatst dat hun ladingscentra een centimeter (1 cm) uit elkaar liggen, stoten de voorwerpen elkaar af met een kracht van één dyne (1 dyn).

De statcoulomb is de basis voor het systeem van elektrostatische eenheden (esu). Het is een betrekkelijk kleine eenheid in praktische termen, gelijk aan ongeveer 3,3356 x 10 -10 coulomb (C). In de meeste toepassingen wordt de voorkeur gegeven aan de coulomb, de standaard eenheid van ladingshoeveelheid in het Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ).

Zie ook ladingshoeveelheid , metrisch stelsel van kleine eenheden of cgs stelsel van eenheden, en Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ).