StarBand

StarBand is een breedband Internet service provider (ISP) die gebruik maakt van geostationaire satellieten om een permanente verbinding te bieden, onafhankelijk van andere media. StarBand werd eind 2000 opgericht en was de eerste op grote schaal beschikbare dienst voor het grote publiek die gebruik maakte van satellietverbindingen voor zowel upstream- als downstreamgegevens.