SRI International (SRI)

SRI International (SRI), opgericht als Stanford Research Institute International, is een onafhankelijk, non-profit onderzoeksinstituut met hoofdkantoor in Menlo Park, Californië. SRI International is gespecialiseerd in het uitvoeren van door klanten gesponsord onderzoek en ontwikkeling voor de overheid, het bedrijfsleven, stichtingen en andere organisaties, terwijl zij ook hun eigen innovaties op de markt brengen door middel van licenties op intellectueel eigendom (IP), het opzetten van nieuwe ondernemingen en het leveren van producten en diensten.

Stanford Research Institute geschiedenis
De trustees van de Stanford University richtten SRI International in 1946 op als een centrum van innovatie ter ondersteuning van de economische ontwikkeling op lokaal niveau in de Silicon Valley, en vervolgens in de Verenigde Staten als geheel. Een van hun eerste onderzoeksprojecten onderzocht of de guayuleplant kon worden gebruikt als bron van natuurlijk rubber tijdens de Tweede Wereldoorlog.  De eerste economische studie van de organisatie was voor de Amerikaanse luchtmacht in 1947 die het expansiepotentieel van de Amerikaanse vliegtuigindustrie wilde blootleggen. Het SRI is nu een van de grootste contractonderzoeksinstituten ter wereld.

SRI vandaag de dag
In 2006 kreeg SRI International een contract van 56,9 miljoen dollar met het National Institute of Allergy and Infectious Diseases om preklinische diensten te verlenen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van SARS, vogelgriep, hepatitis en het West Nile-virus. In 2007 lanceerde het SRI Siri, Inc., dat voortkwam uit het werk van het SRI aan de door het Defense Advanced Research Projects Agency gefinancierde CALO (Cognitive Assistant that Learns and Organizes) - een bedrijf dat in april 2010 door Apple werd overgenomen.

Volgens hun website heeft het SRI wereldwijd 2.500 mensen in dienst, waaronder wetenschappers, ingenieurs, technologen, beleidsonderzoekers en bedrijfs- en ondersteunend personeel. In 2012 bedroegen de inkomsten van SRI International ongeveer 545 miljoen dollar.