Spoken Text Markup Language (STML)

Spoken Text Markup Language (STML) is een vroege set van markup codes en symbolen voor tekst-naar-spraak (TTS) synthese voor voice-enabled Web browsers en voice-enabled e-mail. STML bevat tags voor tekstbeschrijving die de structuur van het document beschrijven, en tags voor sprekersrichtlijnen die de nadruk, toonhoogte, snelheid en uitspraak van de tekst regelen. STML en twee andere opmaaktalen, Java Speech Markup Language (JSML) en Speech Synthesis Markup Language (SSML), werden gecombineerd tot één enkele standaard voor spraaksynthese-markup, Sable genaamd. Sable werd ontwikkeld door een groep vertegenwoordigers van de Universiteit van Edinburgh, Bell Laboratories, British Telecom, AT&T, en Sun Microsystems.