Spline

In computergrafiek is een spline een kromme die twee of meer specifieke punten verbindt, of die gedefinieerd wordt door twee of meer punten. De term kan ook verwijzen naar de wiskundige vergelijking die een dergelijke kromme definieert.

Bekijk de verzameling punten in de illustratie hieronder.Het is gemakkelijk om een kromme (rood) voor te stellen die de vier punten (blauw) bij benadering met elkaar verbindt.Vroeger, in de tijd van het mechanisch tekenen, werd een flexibele metalen of houten strip (een spline genoemd en de term waarvan de huidige term is afgeleid) gebruikt om grafieken zoals deze bij benadering te construeren.

spline.gif (1402 bytes)

Een computer kan worden gebruikt om verschillende krommen, met bekende formules, te testen op een optimale "fit" voor een eindige reeks punten.In het hier getoonde voorbeeld bestaat een bijna perfecte fit, en de kromme heeft een relatief eenvoudige formule. Niet alle splines zijn zo eenvoudig. Maar in theorie kan tenminste één spline-kromme worden gevonden die een continue grafiek benadert voor elke eindige puntenverzameling.