Sonar (geluidsnavigatie en afstandsmeting)

Sonar is een acroniem (net als radar, maar nu gespeld met kleine letters) voor geluidsnavigatie en afstandsmeting. Het principe bestaat erin akoestische golven op voorwerpen te laten weerkaatsen en hun afstand te bepalen door de tijd te meten die de echo's nodig hebben om terug te keren. Sonar wordt algemeen gebruikt aan boord van schepen en boten om de diepte van watermassa's te meten. Het kan ook worden gebruikt om onderwater objecten te lokaliseren, zoals vissen, onderzeeƫrs, en de scheepswrakken van Spaanse galjoenen.

Een complete sonar set bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een akoestische pulsgenerator, een transducer voor het uitzenden van akoestische golven in smalle bundels, een akoestische pick-up, een set versterkers, een vertragingstimer, en een aanwijsvenster. De afstand tot een voorwerp hangt af van de echotijd. Om sonar nauwkeurig te laten zijn, moet de geluidssnelheid in het medium bekend zijn.

Precisie sonarapparatuur kan wedijveren met machine vision voor karterings- en navigatiedoeleinden. Een sonarset van hoog niveau kan onderscheid maken tussen objecten in zijn omgeving. Dit vermogen om afzonderlijke objecten, ook wel doelen genoemd, van elkaar te onderscheiden wordt de resolutie genoemd. Om een hoge resolutie te hebben, moet de bundel akoestische golven smal zijn en in twee of drie dimensies worden rondgezwaaid.