Software agent

Een software agent is een persistent, doelgericht computerprogramma dat reageert op zijn omgeving en zonder voortdurende directe supervisie draait om een of andere functie voor een eindgebruiker of een ander programma uit te voeren. Sommige, maar niet alle, software agents hebben UI's (user interfaces). Een softwareagent is het computeranalogon van een autonome robot.

Softwareagenten zijn een evolutionaire stap verder dan conventionele computerprogramma's. Software agents kunnen zichzelf activeren en uitvoeren, zonder input van of interactie met een menselijke gebruiker. Software agents kunnen ook andere programma's of agents starten, overzien en beëindigen, met inbegrip van toepassingen en online intelligente agents.

Naast vele andere toepassingen kunnen software agents:

  • Gerichte zoekopdrachten op Internet uitvoeren.
  • Binnenkomende e-mail controleren en prioriteren.
  • Test new computer games.
  • Fill out e-forms.
  • Conduct online job searches.
  • Synchronize social networking profiles.
  • Assemble customized news reports.
  • Find good deals in e-commerce.