Soft reset

Een soft reset is een herstart van een apparaat, zoals een smartphone, tablet, laptop of personal computer (pc). De actie sluit  toepassingen en wist alle gegevens in RAM (random access memory). Niet opgeslagen gegevens die op dat moment in gebruik zijn, kunnen verloren gaan, maar gegevens op de harde schijf, toepassingen en instellingen worden niet aangetast. 

Op pc's bestaat een soft reset uit het opnieuw opstarten in tegenstelling tot het volledig afsluiten en opnieuw opstarten van de computer. Voor draagbare apparaten, zoals smartphones, bestaat het proces meestal uit het afsluiten van het apparaat en het opnieuw opstarten. 

Zachte resets worden meestal uitgevoerd in een poging om  slecht functionerende applicaties te repareren of omdat ze nodig zijn voor software-installatie. Softresets staan in contrast met harde resets, waarbij alle gebruikersgegevens, instellingen en toepassingen worden verwijderd en het apparaat wordt teruggezet in de staat waarin het zich bevond toen het uit de fabriek kwam. 

 

Zie ook:reboot