Soft keyboard (onscreen keyboard of software keyboard)

Een soft keyboard (soms een onscreen keyboard of software keyboard genoemd) is een systeem dat het hardwaretoetsenbord op een computerapparaat vervangt door een beeldkaart op het scherm . Zachte toetsenborden worden meestal gebruikt om invoer op een handheld apparaat mogelijk te maken, zodat een toetsenbord niet hoeft te worden meegenomen, en om mensen met een handicap of speciale behoeften in staat te stellen computers te gebruiken. Het weergegeven toetsenbord kan meestal worden verplaatst en van grootte worden veranderd, en kan over het algemeen elke invoer toestaan die de hardwareversie ook kan. Andere functies, zoals spraaksynthese of woordaanvulling of -voorspelling, kunnen worden opgenomen. Een zacht toetsenbord is misschien wel de meest voorkomende vorm van virtueel toetsenbord (een term die alle soorten software-toetsenborden omvat).

Hoewel er een aantal draagbare toetsenborden en toetsenbordalternatieven (zoals Graffiti ) zijn ontwikkeld voor handheld apparaten, zijn ze vaak onhandig en foutgevoelig geweest. Met een zacht toetsenbord voert u gegevens in door op toetsen op het scherm van het toetsenbord te tikken, meestal met een stylus, zodat de nauwkeurigheid alleen afhangt van het raken van de juiste toets. Sommige zachte toetsenborden bevatten programma's die de waarschijnlijkheid van bepaalde toetsaanslagen in de context herkennen, zodat ze de meest waarschijnlijke keuze kunnen maken wanneer een toetsaanslag dubbelzinnig is.

Voor mensen die niet in staat zijn een gewoon toetsenbord te gebruiken, maken zachte toetsenborden invoer op verschillende manieren mogelijk, waaronder muis- of trackballbesturing, aanraakscherm , en hoofd-aanwijsapparaten.