Soft error

Een soft error is een probleem dat een tijdelijke toestand in het RAM veroorzaakt, waardoor opgeslagen gegevens op een onbedoelde manier worden gewijzigd.

Fouten die in het RAM opgeslagen gegevens wijzigen, zijn ofwel soft errors ofwel hard errors, die het gevolg zijn van een hardwarefout. Zachte fouten kunnen verder worden onderverdeeld in fouten op chipniveau en fouten op systeemniveau.

Fouten op chipniveau zijn zeldzame gebeurtenissen waarbij een radioactief element in de geheugenchip vervalt, waarbij een proton vrijkomt. Als het proton een geheugencel raakt, kan het de waarde veranderen die de cel bevat. Zelfs kosmische straling kan dit verschijnsel van tijd tot tijd veroorzaken. Fouten op systeemniveau kunnen worden veroorzaakt door stroomproblemen, het overschrijden van de specificaties (te ver overgeklokt, bijvoorbeeld) en softwareproblemen die optreden wanneer geheugen verkeerd wordt beschreven.

Zachte fouten worden veroorzaakt door gebeurtenissen en niet door een hardnekkige fysieke toestand, zoals het geval is bij harde fouten. Hoewel ze frustrerend kunnen zijn, worden zachte fouten over het algemeen opgelost door een herstart. Soms komen deze problemen echter terug vanwege een hardnekkig softwareprobleem of een problematische instelling.  Zonder zorgvuldig testen, kan een zachte fout veroorzaakt door hardnekkige problemen verkeerd worden geïnterpreteerd als een harde fout.

Pogingen om te schrijven naar beschermde geheugenruimte die is gereserveerd door een ander programma of het besturingssysteem veroorzaken altijd fouten en zijn een typische oorzaak van een blue screen of death (BSOD).