Sociogram

Een sociogram is een grafische database die de relaties tussen individuen in een groep weergeeft om zo het sociale netwerk van de groep in kaart te brengen. De socioloog Jacob L. Moreno ontwikkelde het sociogram in het midden van de 20ste eeuw als een kwantitatieve methode om sociale relaties in gevangenissen en tuchtscholen te analyseren. Zijn doel was een sociometrisch instrument te creëren dat bestuurders zou helpen te leren hoe wederzijdse en niet-wederzijdse communicatiepatronen, status, allianties en verborgen agenda's van invloed waren op het vermogen van een groep om samenhangend te blijven.

Sociogrammen voor kleine groepen kunnen vaak worden gemaakt door directe observatie, maar het in kaart brengen van grote groepen is gebaat bij enquêtes die vragen stellen over de relaties van een individu met andere groepsleden. In het bedrijfsleven worden sociogrammen vaak gebruikt om inzichten te verkrijgen die zullen helpen bij het creëren van meer effectieve communicatiepatronen, verbeteren van de actieve deelname van leden aan projecten en het bevorderen van een cultuur van innovatie.Dit is vooral belangrijk in grote organisaties met een hiërarchische bedrijfscultuur.

De CEO van Facebook, Mark Zuckerberg, gebruikte in 2007 voor het eerst de term social graph om te verwijzen naar het netwerk van verbindingen en relaties dat door leden van Facebook is vastgelegd.Toen marketeers het potentieel begonnen in te zien van het gebruik van sociogrammen om hun inkomsten te verbeteren, reageerden softwareontwikkelaars door het gemakkelijker te maken om groepsleiders te vinden en te experimenteren met beïnvloedingsmarketingcampagnes.

Zie ook: Apache Girafe, Graph Search