Sociale vergelijking

Sociale vergelijking is de handeling van het contrasteren van het eigen leven met het leven van andere mensen zoals ze publiekelijk worden voorgesteld. Wanneer mensen geloven dat het gerepresenteerde leven van anderen superieur is aan hun eigen leven, kan sociale vergelijking leiden tot problemen veroorzaakt door de angst om iets te missen (FOMO), waaronder angst, depressie en een gebrek aan eigenwaarde.

De term is met name relevant voor sociale media. Facebook, bijvoorbeeld, dient als een platform voor mensen om zichzelf en hun leven aan anderen voor te stellen. Het is echter onwaarschijnlijk dat die representatie erg overeenkomt met het werkelijke leven van het individu. Mensen hebben de neiging om een gecureerde versie te creëren, waarbij ze bewust of onbewust beslissen hoe ze zichzelf, hun activiteiten, hun meningen en hun omgeving willen afbeelden.

De meeste mensen posten over de hoogtepunten van hun leven, zoals vieringen, vakanties, reizen en prestaties, in plaats van over de alledaagse details waaruit de overgrote meerderheid van ons leven bestaat, laat staan de donkere of minder prijzenswaardige momenten. Op een bepaald niveau begrijpen we meestal wel dat wat we in de posts van anderen zien eerder hoogtepunten zijn dan een weerspiegeling van het geheel. Toch vergelijken we vaak ons eigen echte leven met een geïdealiseerde versie van het leven van anderen, gebaseerd op hun posts, wat kan leiden tot gevoelens van minderwaardigheid. Tegelijkertijd kunnen degenen wier online persona's in schril contrast staan met de werkelijkheid, ook last hebben van een verlies aan gevoel van eigenwaarde. Facebook comments, likes en shares zijn ook voer voor vergelijkingen.

De sociaal psycholoog Leon Festinger ontwikkelde in de jaren vijftig de sociale vergelijkingstheorie. Volgens Festinger is sociale vergelijking een natuurlijk mechanisme voor de ontwikkeling van zelfperceptie.