Sociaal ondernemer

Een sociaal ondernemer is een individu die zakelijke ondernemingen, zoals startups, bedenkt en leidt, die meer gericht zijn op dienstverlening aan de gemeenschap dan op financieel gewin. 

In het algemeen zien ondernemers lacunes in de markt en gebruiken hun creativiteit bij het creëren van een businessplan om in die behoeften te voorzien. Sociale ondernemers daarentegen zien maatschappelijke behoeften en gebruiken zakelijke en managementvaardigheden om verandering teweeg te brengen. Kenmerken van sociale ondernemers zijn initiatief, toewijding, passie, energie en een sterk verlangen om hun gemeenschap te dienen.

David Bornstein, auteur van verschillende boeken over sociaal ondernemerschap, definieert sociale ondernemers als "baanbrekers met een krachtig nieuw idee, die visionaire en real-world probleemoplossende creativiteit combineren, een sterke moraal hebben, en die 'totaal bezeten' zijn door hun visie op verandering."