SOAP fout

Een SOAP fout is een fout in een SOAP (Simple Object Access Protocol) communicatie als gevolg van een onjuist berichtformaat, problemen met de header-verwerking, of incompatibiliteit tussen applicaties.

Wanneer een SOAP fout optreedt, wordt een speciaal bericht gegenereerd dat gegevens bevat die aangeven waar de fout vandaan komt en wat de oorzaak ervan is. Deze gegevens worden een fault element genoemd. Een bericht dat een fault-element bevat, staat bekend als een fault-bericht. Een storingsbericht kan door elk knooppunt worden gegenereerd en wordt verzonden naar het eerste stroomopwaartse knooppunt (het knooppunt dat er onmiddellijk voor ligt in het berichtpad).

SOAP maakt het mogelijk dat computerprogramma's via een netwerk met elkaar kunnen communiceren, ook als zij verschillende besturingsplatforms gebruiken. Het maakt gebruik van HTTP (Hypertext Transfer Protocol) en XML (Extensible Markup Language) van het World Wide Web als mechanismen voor informatie-uitwisseling.