Snelheid van de zwaartekracht

De snelheid van de zwaartekracht is de snelheid, in meters per seconde of andere standaardeenheden, waarmee zwaartekrachtsvelden of -effecten zich door de ruimte voortplanten. Volgens de klassieke (Newtoniaanse) natuurkunde is de snelheid van de zwaartekracht oneindig. De speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein voorspelt echter dat de snelheid van de zwaartekracht niet groter kan zijn dan de lichtsnelheid in vacuüm, of ongeveer 2,99792 x 10 8 meter per seconde.

Wetenschappers hebben verschillende experimenten uitgevoerd en berekeningen gemaakt in een poging om de snelheid van de zwaartekracht te bepalen, en ook om uit te vinden of die snelheid al dan niet wordt beïnvloed door omstandigheden zoals versnelling, intensiteit van het zwaartekrachtsveld, of elektromagnetische velden s. Sommige experimenten en theoretische afleidingen zijn tot de conclusie gekomen dat de snelheid van de zwaartekracht vele malen groter is dan die van het licht. Maar de resultaten van een experiment in september 2002, uitgevoerd door het observeren van de energie van een verre quasar terwijl deze de planeet Jupiter passeerde, suggereren dat de snelheid van de zwaartekracht gelijk is aan de lichtsnelheid.

Is de lichtsnelheid de "kosmische snelheidslimiet"? Zo niet, wat kan zich dan sneller voortplanten? De definitieve antwoorden op deze vragen zijn blijkbaar nog niet gevonden, en de experimenten zullen worden voortgezet.