SMART (SMART-doelen)

SMART is een best practice raamwerk voor het stellen van doelen. Een SMART-doelstelling moet sspecifiek, mhaalbaar, ahaalbaar, realistisch en ttijdgebonden zijn. Door een doel te stellen, maakt een individu een stappenplan voor een specifiek doel. De elementen in het raamwerk werken samen om een doel te creëren dat zorgvuldig en weloverwogen is gepland, uitvoerbaar en traceerbaar is.

Het acroniem wordt vaak gebruikt voor functioneringsgesprekken en is bedoeld om een manager of andere werknemer die belast is met het stellen van doelen te helpen om duidelijk te maken wat er precies nodig is om succes te behalen en om in staat te zijn die verduidelijking met anderen te delen. Hoewel SMART-doelen worden gebruikt in professionele omgevingen, kunnen ze ook persoonlijk worden gebruikt. Iemand in een klein bedrijf kan bijvoorbeeld als doel stellen om betere en efficiëntere communicatiemethoden te gebruiken, met een realistisch en haalbaar doel en tijdsbestek.

Het SMART acroniem

Specifiek verwijst naar het zo specifiek mogelijk zijn met het gewenste doel. Over het algemeen geldt dat hoe beperkter en specifieker een doel is, des te duidelijker de stappen zijn om het te bereiken. Meetbaar verwijst naar de garantie dat er bewijs zal zijn dat kan worden bijgehouden om de voortgang bij te houden. Haalbaar verwijst naar ervoor zorgen dat het gestelde doel realistisch is -- een doel dat mogelijk is om te voltooien of te handhaven binnen het gestelde tijdsbestek. Relevant verwijst naar het afstemmen van het doel zelf op waarden en langetermijndoelen en -doelstellingen. Tijdgebonden verwijst naar het ervoor zorgen dat het doel binnen een geschikt tijdsbestek wordt gesteld.