Slimme robot

Een slimme robot is een artificiële intelligentie (AI) systeem dat kan leren van zijn omgeving en zijn ervaring en op basis van die kennis zijn capaciteiten kan uitbreiden.

Slimme robots kunnen samenwerken met mensen, naast hen werken en van hun gedrag leren. Een vroeg voorbeeld van een slimme robot is Baxter, geproduceerd door Rethink Robotics uit Boston, Massachusetts.

Baxter is een industriële androïde (humanoïde robot) die direct naast lijnmedewerkers op de fabrieksvloer kan werken, vaak aan zeer repetitieve taken zoals nauwkeurig verpakken.

Het aantal en de soorten taken die kunnen worden geautomatiseerd of uitgebreid door software, robots en andere slimme machines neemt snel toe. Slimme robots zijn niet alleen in staat tot handmatige arbeid, maar ook tot cognitieve taken. Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, auteurs van "The Second Machine Age", stellen dat de technologische vooruitgang de wereldcultuur naar een punt heeft geleid dat niet onderdoet voor dat van de industriële revolutie.

Volgens Gartner, het vooraanstaande technologieonderzoeksbureau, zullen software, robots en andere slimme machines in het jaar 2025 één op de drie banen die nu door mensen worden uitgevoerd, overnemen.

Zie de TED-talk van Nick Bostrom, What happens when robots get smarter than we are: