Slimme luidspreker

Een slimme luidspreker is een draadloos en slim apparaat voor audioweergave dat gebruik maakt van verschillende soorten connectiviteit voor extra functies. Slimme luidsprekers hebben speciale functies om het gebruiksgemak te vergroten, verbinding te maken met meerdere soorten audiobronnen en extra functionaliteit te bieden.

Het oorspronkelijke doel van slimme luidsprekers wasdedraadloze levering van audio-inhoud uit de mediabibliotheek van een gebruiker, die zich op verschillende platforms kan bevinden, en van online muziekdiensten. Zoals elk type elektronisch product lopen ook slimme luidsprekers sterk uiteen qua functies,  ontwerp  en kwaliteit.

Sommige slimme luidsprekers zijn voorzien van spraakgestuurde digitale assistenten  en kunnen fungeren als hubs voor domotica. Deze apparaten maken vaak deel uit van de bestaande productstack van een bedrijf. Voorbeelden zijn Google Home en Amazon Echo. Alexa Voice Services (AVS), de suite van diensten gebouwd rond Amazon's spraakgestuurde AI assistent, werd geïntroduceerd met Echo. AVS maakt spraakinteractie mogelijk met verschillende systemen in de omgeving en online.

Typisch zijn slimme speakers voorzien van Wi-Fi en Bluetooth connectiviteit. Eenvoudiger producten variëren van Wi-Fi-compatibele boomboxen tot instelbare RGB LED-smart speakers die door een huis kunnen worden verspreid voor gedistribueerd of gelokaliseerd stereogeluid.

Sommige slimme luidsprekers zijn voorzien van een basisstation met een magnetisch zwevende luidspreker die overal in huis op ijzerhoudende metalen oppervlakken kan worden geplaatst. Deze basisstations beschikken vaak niet alleen over het Wi-Fi-basisstationonderdeel, maar ook over een subwoofer voor laagfrequent geluid, waardoor het ook een bas station is.

As with many smart devices, there are security and privacy concerns for smart speakers, in particular with those that use a microphone for voice recognition. Many services upload voice data to servers over the Internet. Privacy experts have expressed concern that the same companies producing smart speakers are also known to harvest user data.