Singleton

1) In object-georiënteerd programmeren , is een singleton klasse een klasse die slechts één object (een instantie van de klasse) tegelijk kan hebben. Bijvoorbeeld, in Visual C++ , de "Application" klasse is een voorbeeld van een singleton klasse. Je kunt maar één object van een Application klasse maken.

2) In de verzamelingenleer (wiskunde) is een singleton een verzameling met één enkel element. Een voorbeeld is de verzameling S van alle gehele getallen s die noch positief, noch negatief zijn. In dit geval:

S = {0}

3) In bepaalde kaartspelen is een singleton een kaart die de enige is van een kleur in een hand. Bij bridge krijgt elke speler 13 kaarten en elke hand met slechts één kaart in een bepaalde kleur wordt een singleton van die kleur genoemd (wat, afhankelijk van het kaartspel, een sterkte of een zwakte kan blijken te zijn, of geen verschil kan maken)