Single-sourcing

Single-sourcing is de ontwikkeling van informatie-inhoud in een vorm die gemakkelijk de basis kan vormen voor andere vormen van inhoud. Bijvoorbeeld, tekst die is voorbereid voor een gedrukt boek kan worden voorbereid in een vorm die ook kan worden gebruikt zonder extra betrokkenheid van de auteur of aanpassing als een van de volgende: online help-panelen, tekst op een webpagina in HTML, of een versie van de gebruikershandleiding in Portable Document Format (PDF) op een compact disc. Single-sourcing betekent niet dat de kenmerken van verschillende media niet in aanmerking hoeven te worden genomen. Het betekent wel dat de inhoud aanvankelijk in één gemeenschappelijk bronbestand of reeks bestanden kan worden ingevoerd en daarna slechts in één bestand kan worden onderhouden. Wanneer de inhoud in een bepaalde vorm voor een bepaald medium moet worden gepresenteerd, stelt de beschrijving van de inhoud in het gemeenschappelijke bronbestand een conversieprogramma in staat de juiste opmaak te creëren.

Historisch gezien werd de Standard Generalized Markup Language (SGML), een metataal, in het leven geroepen om makers van inhoud in staat te stellen specifieke opmaaktalen te definiëren die, wanneer zij werden gebruikt, single-sourcing mogelijk zouden maken. Tegenwoordig maken de Extensible Markup Language (XML) en aanverwante tools single-sourcing mogelijk.

Een aantal tools voor het maken van inhoud, zoals Framemaker, biedt ondersteuning voor single-sourcing, vaak inclusief de mogelijkheid om een stuk tekst om te zetten in een HTML-pagina of een bepaald soort helpbestand.