Single source of truth (SSOT)

Single source of truth (SSOT) is een concept dat een organisatie kan toepassen als onderdeel van haar informatiearchitectuur om ervoor te zorgen dat iedereen in de organisatie dezelfde gegevens gebruikt bij het nemen van zakelijke beslissingen.

Het voortdurende bestaan van datasilo's in veel bedrijven belemmert de inspanningen om een enkel punt van data-gebaseerde waarheid te bieden in de hele organisatie. Wanneer gegevens silo's zijn en verschillende afdelingen in een bedrijf verschillende gegevens gebruiken, kan dit leiden tot kostbare fouten, die de winst kunnen schaden.

Wanneer een organisatie een SSOT autoriseert, worden gegevenselementen eenmalig opgeslagen in een system of record (SOR) dat wordt bijgewerkt en gesynchroniseerd met software voor gegevensfederatie. Dergelijke software aggregeert gegevens uit verschillende bronnen in een virtuele database, zodat ze kunnen worden gebruikt voor business intelligence (BI) of andere analyses. De virtuele database die door gegevensfederatiesoftware wordt gecreëerd, bevat niet de gegevens zelf. In plaats daarvan bevat hij metagegevens die de eigenlijke gegevens beschrijven, inclusief de locatie ervan. Andere instanties van de gegevens verwijzen terug naar de hoofdlocatie van de SSOT, zodat updates van de gegevens op de primaire locatie worden verspreid over het hele systeem en de kans op dubbele waarden wordt geëlimineerd.