Silicium (Si)

Silicium is een chemisch element (het symbool in chemische formule-uitdrukkingen is "Si") dat voorkomt in zand en glas en dat het bekendste halfgeleidermateriaal is in elektronische componenten. Het atoomnummer is 14. De meest voorkomende isotoop heeft atoomgewicht 28. In zuivere vorm is silicium een metaalachtige substantie met een uiterlijk en gewicht dat enigszins op aluminium lijkt. In zijn natuurlijke staat komt silicium voor, gebonden met andere elementen in de vorm van verbindingen. Het is overvloedig aanwezig in de aardkorst.

Silicium geleidt elektriciteit in een mate die afhangt van de mate waarin onzuiverheden zijn toegevoegd. De toevoeging van onzuiverheden aan silicium, of aan om het even welk halfgeleidermateriaal, wordt doping genoemd. Some impurities produce N-type silicon, in which the majority charge carriers are negatively charged electron s. Other impurities result in the production of P-type silicon, in which the majority charge carriers are positively charged hole s. Most silicon devices contain both N-type and P-type material.

Silicon is used in a wide variety of electronic and computer components, including:

  • diode
  • s
  • Light-emitting diodes( LED )
  • Power-control devices
  • Power supplies
  • Switching systems
  • Photodetectors
  • bipolar transistor s
  • field-effect transistor s
  • integrated circuit s